13 januari 2021

Besproken:
– polo’s en geschenken zijn in de Biberbunker aanwezig. Voor hen die echt geen kans zien deze zelf op te halen is een melding voldoende. Er wordt dan gezorgd dat ze thuis afgeleverd zullen worden.
– subsidieverlening van 60K PZH is rond. Ook is er een financiële compensatie verkregen van de gemeente van ca 5K
– de ontvangstruimte is afgebroken, werkzaamheden verlopen voortvarend
– de gemeente heeft vooruitlopend inmiddels besloten geen bevrijdingsfeesten te gaan organiseren, wel wordt er gesproken over een “eens in de 5 jaar terugkerend evenement”
– Meindert is geopereerd aan tumoren in zijn arm en heeft hierbij een tia opgelopen. Wij wensen hem van harte beterschap en hopen op een snel een gezonde terugkeer
– opknappen en opschonen van de buitenboel, het voorterrein, dient te gaan gebeuren. Uiteraard voor mensen die in de buitenlucht durven te werken prima. Meld je aan bij Gerard.
Jaarkalender van bestuursvergaderingen staan gepland, heb je vragen of iets dat je wilt besproken hebben, mail naar: zuidgeest@biberbunker.nl
– opendagen staan dit jaar op 22 mei (Voorne in Stelling), 29 mei (Nationale Bunkerdag) en 18 september (Open Monumentendag). Of en hoe we deze gaan invullen gaan we nog zien.

Genomen besluiten
– er komt dit jaar geen Jaarvergadering, de resultaten en documenten zullen worden gebundeld en in een jaarverslag worden gezet.
– dit jaar 2021 worden er ook door ons geen bevrijdingsfeesten gehouden.