Een pagina voor ons maar ook door ons !!

Als afgesproken op de laatste jaarvergadering zullen we op deze pagina  de voor ons relevante informatie zetten. Dit betekent dat in den regel buitenstaanders van onze organisatie dit niet zichtbaar hebben. Mocht je hier iets definitief geplaatst willen hebben (teksten, documenten, afbeeldingen e.d.) geef dit dan door via ons e-mail adres.


 

Deze pagina is voor ons als vrijwilligers, lopend van nieuws van de Technische Dienst [TD] tot en met de wetenswaardigheden voor gidsen.
Maar ook de bijzondere dingen die we met z’n allen willen doen, zoals lezingen, uitjes en al wat meer zij.
Deze pagina is opgebouwd al volgt:
We beginnen met een stuk algemeen, voor alle vrijwilligers.

Behalve wat algemeen nieuws staat hier en soort en met agenda van bijzondere data en leukigheden aangegeven.
Kortom, hoop dat de pagina wat toevoegt en gebruikt wordt voor informatie;

Whatsapp groepen.

Als bekend hebben we verschillende whatsapp-groepjes. Dit zijn:

 • bestuur
  alleen voor bestuursleden
 • gidsen (*)
  Voor alle wetenswaardigheden betreffende gidsen
 • modelbouw (*)
  Voor alle wetenswaardigheden betreffende modelbouw
 • Technische Dienst [TD]
  puur voor werkzaamheden van de TD (Technische Dienst)
 • Buitenboel
  Noem het een flauwe kul app voor de buitenmensen, maar als je wilt mag je erin opgenomen worden. LET OP:
  hier komen soms onzin dingetjes voorbij die niks met de Biber hebben dus … be prepaired.
 • Algemeen (*)
  Voor alle wetenswaardigheden die iedereen aangaan.

LET OP: voor de groepen gemerkt met (*) wordt je automatisch toegevoegd. Dus geen keus.
Mocht je dit per sé niet willen geef dit dan even aan aan de beheerder van de groep

Voor de andere groepen moet je of het zelf aangeven (indien niet automatisch toegevoegd)

NB: We proberen strikt ons aan de spelregels te houden van de groepen maar soms gaat het weleens mis.
Accepteer dat iemand je erop aanspreekt, het is som even niet anders. Maar ook: probeer ook te accepteren als iemand zich er p.o. niet aanhoudt.
We zijn allemaal mensen dus ….

Data en bijzonderheden
 • 7 november 2020 OostendeUITGESTELD
  Op zaterdag 7 november 2020 zou er een groep vrijwilligers op excursie naar Oostende gaan. Gezien de huidige Corona status en de mogelijkheid die we een ieder willen bieden om mee te kunnen heeft het bestuur besloten deze af te gelasten. Uiteraard staat deze dan open voor 2021
  Nader info (reserveren e.d. volgt nog)

Het bestuur heeft van meerdere kanten te horen gekregen dat de informatie uit de vergaderingen te beperkt is dan wel vaak niet helder omkleed. Uiteraard nemen wij dit ten harte en proberen dit met deze pagina te ondervangen. Van elke vergadering zullen we puntsgewijs aangeven wat er besproken is en van belang voor de vrijwilligers is, soms onderbouwd en verder uitgewerkt, soms met slechts één korte zin. Vragen kunnen uiteraard altijd gesteld worden

Het bestuur vergadert zo’n 12x per jaar, dus heb je zaken waarvan je vindt dat deze belangrijk genoeg zijn om middels het bestuur af te handelen,
geef dan even deze door via de mail aan Barry: zuidgeest@biberbunker.nl 

INFO uit bestuursvergadering
No post found
2020 11 23 Mail PZH betreffende de subsidieaanvraag 2021.

OP bovengenoemde datum kregen we het eerste positieve nieuws inzake de subsidieaanvraag. Namens de Provincie Zuid-Holland [PZH] kregen we bijgaande mail:

Tijdens de erfgoedtafel van 10 september 2020 heeft u namens uw organisatie een pitch gegeven en uw projectvoorstel toegelicht. Over de uitkomsten daarvan bent u telefonisch geïnformeerd. Daarin is medegedeeld dat u bent opgenomen in het voorgestelde maatregelpakket waarover GS op 8 december aanstaande beslist.

Nadat de besluitvorming in GS heeft plaatsgevonden zal het maatregelenpakket worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad (naar alle waarschijnlijkheid de dag erna op 9 december 2020). Vanaf dat moment is het voor partijen opgenomen in dat maatregelenpakket mogelijk om een subsidieaanvraag te doen ter hoogte van het bedrag dat in het maatregelenpakket is opgenomen. Partijen hebben daarvoor maximaal 6 weken de tijd, dus uitgaande van publicatie op woensdag 9 december tot en met dinsdag 19 januari 2021. Dan moet de aanvraag bij de provincie binnen zijn. Het is essentieel om dit in uw planning mee te nemen.

Meer informatie zal vanaf 9 december 2020 ook op de provinciale website te vinden zijn. Bijgevoegd de link naar de pagina waar de informatie die voor 2020 gold, om alvast een beeld te geven.
Kijk op:
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@8189/erfgoedlijnen/
of direct op:
Bekendmaking

Onder dit tabblad staat de meest belangrijke informatie voor de TD

Op 4 juli 2020 is er een bijeenkomst geweest met de technische dienst, enerzijds om de lopende en nieuwe ideeën te bespreken en anderzijds om de afspraken wee r een beetje aan te trekken.
We hebben natuurlijk enorm veel plannen en hoe meer we willen, hoe meer we gestructureerd moeten werken.
Daarnaast zijn we allen vrijwilligers dus is het wel een lastig elkaar een ‘minder leuke’ boodschap te verkondigen.
Hoe dan ook, een goed bijeenkomst heeft geleid tot diverse afspraken.
Voor het verslag hiervan gebruik bijgaande knop.

Onder dit tabblaadje vindt je in willekeurige volgorde de informatie die je kan ondersteunen als gids.
Diverse documenten zijn hierbij opgenomen, als je denk “hé’, die mis ik dan even doorgeven, dan zorgen we voor een aanvulling”

 •  de rode draad van onze rondleiding
  Uiteraard interessant om het gehele verhaal in de context te plaatsen. Dit is, zoals wij omschrijven, de kapstok, de jasjes (verhalen ) moet jezelf verder uitwerken en vertellen.
  Houdt het ’to the point’ , gericht op deze bunker en/of stelling (dus lokaal)
  De meest recente versie (3.0 d 1 juni 2020) is hier te downloaden
 •  de poster ondersteunend aan de rode draad
  Deze poster geeft heel snel en globaal weer hoe de stelling zich heeft ontwikkeld. Gebruik deze als geheugensteuntje

POWERPOINT door de bunker
Deze PP presentatie geeft een inzicht in de ruimtes van de Biber. Elke aanpassing in de bunker wordt hierin bijgehouden. Verhalen die gidsen in de
kamers kunnen vertellen. Informatie die je zelf hebt, geef door. Wordt erbij gezet.

GIDSENBOEKJE-stelling
Dit bestandje geeft een overzicht van ons gidsenboekje door de stelling

Uiteraard zijn er ook zat websites die informatie verschaffen over de radaroorlog en over Nachtjagd in het bijzonder.
Als jullie deze vinden en zeggen “ja deze moeten anderen ook weten” , geef het door. We zetten hier gewoon de link. In willekeurige volgorde zetten we ze hieronder
dus langzaam vult deze pagina zich met links.

# vliegtuigen van de Nachtjagd: Duitse Nachtjagers
# Himmelbett- Gebietsnachtjagd
# Luchtoorlog / Himmelbett
# de bunker Diogenes
#
Duitse vliegvelden in Nederland
#

Hieronder kort en opgesomd documenten voor onze 75 jaar- dagen, uiteraard ook verder te gebruiken als uitleg in de Stelling:
# plattegrond met lokaties
# plattegrond met 6 opstellingen + concept rooster
# draaiboek voor bevrijdingsdagen

 

Nieuwe maquette-bijeenkomst 21 januari 2021

In dit overleg is met name gesproken over de invulling van de onderdelen uit de stelling.
De schaal 1:35 staat vast, de delen uit de stelling die we in beeld gaan brengen zullen we op een overzicht in kaart weergeven

Klik voor de inhoudelijke afspraken op deze knop:

 

 

 

Nieuwe maquette-bijeenkomst 28 november 2020

Als gevolg van een eerste verkenningsbijeenkomst is direct een volgend overleg gepland, doelstelling is om hier te bepalen welke schalen we ge aan toepassen en welk deel van de stelling we laten zien om het verhaal tot 1943 hier te kunnen vertellen.
Aan de hand van afbeeldingen op schaal en gebaseerd op een tafelgrootte van ca 4,30/4,40 bij 2,50/2,60 (afgesproken is een omringende loopruimte van 1 meter (minimaal 90 cm)) zal op deze dag een besluit worden genomen over de schaal.
Tevens zullen we een realisatieplanning proberen op te stellen en afspraken te maken inzake budgettaire verantwoording.
Omdat we dit als “projectmaquette 2020” zullen bestempelen, zullen we een projectleider aanstellen die verantwoordelijk is voor planning, budget en uiteindelijke realisatie.
Onnodig te zeggen dat deze Projectleider communiceert met Gerard als verantwoordelijke vanuit de TD voor aanpassingen en veranderingen.

Klik voor de inhoudelijke afspraken op deze knop:

 

 

 

Nieuwe maquette-bijeenkomst 21 november 2020

Al een aantal jaren speelt het idee om een nieuwe maquette te bouwen en deze een prominente rol te geven in de verhaallijn van de stelling. Omdat we in de Biber hiervoor weinig tot geen ruimte zien is in overleg met diverse vrijwilligers gekeken naar andere mogelijkheden, denkende aan de reeds vrijgemaakte bunkers.
Één van de essenties die we willen bereiken is het koppelen van verhaallijnen, onze stelling heeft meerder perioden gekend en het ultieme idee is de reguliere rondleiding een koppeling te geven tussen Bertha-424 en 409. Vandaar de keuze op de 424.

We zijn ervan bewust dat in aanvang is gekozen om deze bunker uiterlijk 1942 te geven echter omdat we dit ook met de Biber zelf steeds verder uitwerken en het schipperen met ruimte is hebben we een wending hieraan gegeven. Doelstelling van ons als organisatie en waarvoor we ook veel subsidies links en rechts krijgen is het vertellen, beleven en doorgeven van de verhalen. We richten ons echt daar op. Voor sommigen misschien teleurstellend, voor velen een juist gekozen ontwikkeling waarbij we authenticiteit en huidige doelstellingen optimaal willen koppelen.

Zoals bekend zijn de TD jongens keihard bezig in de 424 en het werk verloopt gestaag. Hoewel in het verleden bij aanvang het idee was om ook deze bunker volledig de lay-out uit de jaren 40-45 te geven en de werkzaamheden daarop in eerste instantie ook waren gebaseerd is in gezamenlijk overleg toch een andere wending gekozen. Het ‘waarom’ en ‘hoe’ proberen we hieronder uit te leggen, in de wetenschap dat er zeker vrijwilligers geen affiniteit hebben met het idee, Gelukkig het overgrote deel die geconsulteerd zijn wel.

Waarom ?
Omdat we een 3-eenheid willen maken van de grote bunkers binnen de omheining zijn we verder gaan denken. Momenteel zijn het eigenlijk solitaire bunkers, de Bertha wordt beetje bij beetje aangepakt, de 424 ook en de 409 ligt nog stil. Daarbij in acht genomen dat de 424 en 409 eigenlijk van groot belang zijn geweest in de periode tot  medio 1943.
Daarbij doordenkend is het dan ook logisch om onze reguliere rondleiding bij gereedkomen van de 424 hier te starten. Hoe kan dit beter door een visuele weergave van het gebied en wat er hier gebeurde in die periode.
Het idee is dan om hier de maquette te positioneren en wel rondom de periode maart 1943. Deze datum omdat we dan in de maquette de Biber in aanbouw kunnen meenemen en ‘het bruggetje’ voor onze verplaatsing naar de Biber ermee kunnen maken.

Hoe dan ?
Doelstelling is om een deel van het gebied, het meest essentiële als verhaallijn in de maquette te zetten.
Dit houdt in dat de grootte van de maquette en het gebied wat we willen tonen de schaalafmeting van het diorama gaan bepalen. Al praten waren we ervan overtuigd dat 1:35 een goede schaal is echter verder filosoferend en met wat hoofdrekenen ontstond al gauw de gedachte dat dit te groot is, gedacht wordt nu aan 1:48 of 1:72. Voordeel van deze laatste is dat de huidige maquette hierop ook is aangelegd en we dus diverse elementen al voorradig hebben.
Hoe dan ook, het besluit is zeker nog niet genomen en zal verder besproken worden op een vervolgbijeenkomst van 28 november.

Wat nu ?
Voor hen die het nog niet zelf hebben gezien, de TD is hard op weg in de 424 en besluiten die betrekking hebben op keuzes moeten nu genomen worden. Zeker goed dat bij deze samenkomst van Modelbouwers en enige bestuursleden ook TD’ers aangeschoven zijn (André en Dave) die ook hun inbreng hebben in de vervolgstappen (Dave gaf bijvoorbeeld aan dat visueel prachtig is maar dat geluid zeker een onderdeel ook hiervan moet gaan uitmaken). Kortom er is nog genoeg te bespreken.
Voor wat dat betreft is op 28.11.2020 een vervolggesprek gepland, keuzes van schaal zullen we daar gezamenlijk bepalen.

 

 

 

Zoals bekend heeft Piet vd Berg de bibliotheek heel netjes op orde gebracht.
Uiteraard met de doelstelling alles goed te registreren en te gebruiken.
Hij heeft daarom wel het volgende verzoek:

 1. als je een boek of iets wilt lenen, er liggen papiertjes in de bunker.
 2. schrijf hierop het boek dat je leent, titel en nummertje
  ook de datum van lenen
 3. leg het briefje neer, Piet voert deze in , in het systeem
 4. Het is de bedoeling dat uitlenen maximaal 3 maanden is dus …..
  Hou je eraan en zorg dat anderen ook de mogelijkheid krijgen tot het lezen van het boek.

Soms zien jullie nieuwsbrieven verschijnen. Er zijn 2 soorten nieuwsbrieven, t.w. een interne en een externe nieuwsbrief.

De interne brief wordt verzorgd door Hans Strasters en is van en voor jullie.
Als je dus leuke of interessante info hebt, geeft dit door aan Hans, bij genoeg kopy stuurt hij een brief uit.

De externe brief wordt verzorgd door Barry Zuidgeest, hierin staat m.n. informatie naar ‘buiten’, naar externe partners zoals Atlantikwall deelnemers,
maar ook naar subsidieverstrekkers, sponsors e.d.

Als secretaris slaat Barry alle nieuwsbrieven op, dus heb je er één gemist dan een mailtje naar Barry ( via zuidgeest@biberbunker.nl en dan krijg je deze alsnog toegestuurd).

In ons jaarverslag 2020 is er aangegeven dat alle genomen besluiten vanuit het bestuur hier worden aangegeven. Als gezegd betekent dat dat als een idee hier niet wordt vermeld er totaal geen uitspraak over is en dat het idee nog in plan of idee fase is.

Reeds genomen besluiten (met datum en evt andere informatie) zijn:

 • Rondleidingen in seizoen 2021 wordt beperkt. Juli en augustus
  slechts 1x 2 weken (behoudens woensdagen)
  vastgelegd in bestuursvergadering 10.02.2021
 • Er wordt in 2021 geen jaarvergadering gehouden (Corona)
  vastgelegd in bestuursvergadering 13.01.2021
 • In 2021 worden geen festiviteiten gehouden m.b.t. 75-jaar vrijheid
  vastgelegd in bestuursvergadering 13.01.2021
Jaarverslagen 2020

Hieronder staan de documenten die besproken hadden geworden in de jaarvergadering. Corona heeft natuurlijk roet
in het eten gegooid dus moeten we het ‘slechts’ met de publicatie hier doen. Uiteraard vragen en opmerkingen kunnen naar:
info@biberbunker.nl 

De verslagen zijn:

 • Jaarverslag 2020
 • Financieel overzicht 2020
Jaarverslagen 2019

Hieronder staan de documenten van de jaarvergadering 20219:

3 D Luchtfoto 25 februari 1945

3D Foto 25 februari 1945

Nieuwe ontvangstruimte