Een pagina voor ons maar ook door ons !!

Als afgesproken op de laatste jaarvergadering zullen we op deze pagina  de voor ons relevante informatie zetten. Dit betekent dat in den regel buitenstaanders van onze organisatie dit niet zichtbaar hebben. Mocht je hier iets definitief geplaatst willen hebben (teksten, documenten, afbeeldingen e.d.) geef dit dan door via ons e-mail adres.


 

Deze pagina is voor ons als vrijwilligers, lopend van nieuws van de Technische Dienst [TD] tot en met de wetenswaardigheden voor gidsen.
Maar ook de bijzondere dingen die we met z’n allen willen doen, zoals lezingen, uitjes en al wat meer zij.
Deze pagina is opgebouwd al volgt:
We beginnen met een stuk algemeen, voor alle vrijwilligers.

Behalve wat algemeen nieuws staat hier en soort en met agenda van bijzondere data en leukigheden aangegeven.
Kortom, hoop dat de pagina wat toevoegt en gebruikt wordt voor informatie;

Whatsapp groepen.

Als bekend hebben we verschillende whatsapp-groepjes.
Whatsapp is een riskant communicatiemiddel, waarbij het woord ‘communicatie’ al discutabel is.

We proberen strikt ons aan de spelregels te houden van de groepen maar soms gaat het weleens mis.
Accepteer dat iemand je erop aanspreekt, het is som even niet anders. Maar ook: probeer ook te accepteren als iemand zich er p.o. niet aanhoudt.
We zijn allemaal mensen dus ….

E-learning.

Mogelijk bij allen bekend, met e-learning uitleg proberen we de vrijwilligers de informatie te geven over de bunker en alles wat er te weten is bij de rondleidingen ed.
Als je nieuwsgierig bent, neem een kijkje op de e-learning pagina

Het bestuur heeft van meerdere kanten te horen gekregen dat de informatie uit de vergaderingen te beperkt is dan wel vaak niet helder omkleed. Uiteraard nemen wij dit ten harte en proberen dit met deze pagina te ondervangen.

Het bestuur vergadert zo’n 12x per jaar, dus heb je zaken waarvan je vindt dat deze belangrijk genoeg zijn om middels het bestuur af te handelen,
geef dan even deze door via de mail aan Barry: zuidgeest@biberbunker.nl 

Onder dit tabblaadje vindt je in willekeurige volgorde de informatie die je kan ondersteunen als gids.
Diverse documenten zijn hierbij opgenomen, als je denk “hé’, die mis ik dan even doorgeven, dan zorgen we voor een aanvulling”

 •  de rode draad van onze rondleiding
  Uiteraard interessant om het gehele verhaal in de context te plaatsen. Dit is, zoals wij omschrijven, de kapstok, de jasjes (verhalen ) moet jezelf verder uitwerken en vertellen.
  Houdt het ’to the point’ , gericht op deze bunker en/of stelling (dus lokaal)
  De meest recente versie (3.0 d 1 juni 2020) is hier te downloaden
 •  de poster ondersteunend aan de rode draad
  Deze poster geeft heel snel en globaal weer hoe de stelling zich heeft ontwikkeld. Gebruik deze als geheugensteuntje

POWERPOINT door de bunker
Deze PP presentatie geeft een inzicht in de ruimtes van de Biber. Elke aanpassing in de bunker wordt hierin bijgehouden. Verhalen die gidsen in de
kamers kunnen vertellen. Informatie die je zelf hebt, geef door. Wordt erbij gezet.

 • Takenlijst gidsen:
  Tijdens de rondleiding zijn er afspraken en zaken die een gids moet doen. Alles staat hierop. NB: Deze komt ook in de bunker te liggen

GIDSENBOEKJE-stelling
Dit bestandje geeft een overzicht van ons gidsenboekje door de stelling

Uiteraard zijn er ook zat websites die informatie verschaffen over de radaroorlog en over Nachtjagd in het bijzonder.
Als jullie deze vinden en zeggen “ja deze moeten anderen ook weten” , geef het door. We zetten hier gewoon de link. In willekeurige volgorde zetten we ze hieronder
dus langzaam vult deze pagina zich met links.

# vliegtuigen van de Nachtjagd: Duitse Nachtjagers
# Himmelbett- Gebietsnachtjagd
# Luchtoorlog / Himmelbett
# de bunker Diogenes
#
Duitse vliegvelden in Nederland
#

Hieronder kort en opgesomd documenten voor onze 75 jaar- dagen, uiteraard ook verder te gebruiken als uitleg in de Stelling:
# plattegrond met lokaties
# plattegrond met 6 opstellingen + concept rooster
# draaiboek voor bevrijdingsdagen

 

Zoals bekend heeft Piet vd Berg de bibliotheek heel netjes op orde gebracht.
Uiteraard met de doelstelling alles goed te registreren en te gebruiken.
Hij heeft daarom wel het volgende verzoek:

 1. als je een boek of iets wilt lenen, er liggen papiertjes in de bunker.
 2. schrijf hierop het boek dat je leent, titel en nummertje
  ook de datum van lenen
 3. leg het briefje neer, Piet voert deze in , in het systeem
 4. Het is de bedoeling dat uitlenen maximaal 3 maanden is dus …..
  Hou je eraan en zorg dat anderen ook de mogelijkheid krijgen tot het lezen van het boek.

Soms zien jullie nieuwsbrieven verschijnen. Er zijn 2 soorten nieuwsbrieven, t.w. een interne en een externe nieuwsbrief.

De interne brief is van en voor jullie.
Als je dus leuke of interessante info hebt, geeft dit door .

De externe brief wordt verzorgd door Barry Zuidgeest, hierin staat m.n. informatie naar ‘buiten’, naar externe partners zoals Atlantikwall deelnemers,
maar ook naar subsidieverstrekkers, sponsors e.d.

Als secretaris slaat Barry alle nieuwsbrieven op, dus heb je er één gemist dan een mailtje naar Barry ( via zuidgeest@biberbunker.nl en dan krijg je deze alsnog toegestuurd).

In ons jaarverslag 2020 is er aangegeven dat alle genomen besluiten vanuit het bestuur hier worden aangegeven. Als gezegd betekent dat dat als een idee hier niet wordt vermeld er totaal geen uitspraak over is en dat het idee nog in plan of idee fase is.

Genomen besluiten (met datum aflopend en evt andere informatie) zijn:

 

3 D Luchtfoto 25 februari 1945

3D Foto 25 februari 1945

Opstarten van de bunker

Voor het osptarten en handelingen van de bunker, gebruik bijgaande link:
Opstarten bunker (beschermd) – Biber Bunker