LET OP: in tegenstelling tot andere jaren is de bunker in dit weekend NIET GEOPEND.
De Stichting is niet in staat het aantal mensen dat op een open dag de bunker(s) komt bezoeken, onder de huidige restricties, te ontvangen.
Dat betekent niet dat de Open Monumentendag landelijk niet doorgaat, andere monumenten kunnen hun deuren mogelijk wel openen.
Kijk daarom op de website van de Open Monumentendag.