Vernielingen in en aan bunkers

Op 25 oktober 2020 vonden jongelui het noodzakelijk om de nooduitgang van de 428 te vernielen. Het mestelwerk is, in navolging van de schoorstenen vorig winterseizoen dit keer onderhanden genomen met als gevolg onderstaand resultaat. Een oplettende wandelaar heeft foto- en filmopname gemaakt en inmiddels i aangifte bij de poltitie gedaan. De tweede keer deze maand want een paar weken terug was het de beurt aan de Adcock waarvan men het nodig vond om de originele stuclaag met Duitse camouflage te voorzien van graffiti. Overigens van dusdanige kwaliteit dat iemand uit groep 3 van de lagere school hiervoor nog een onvoldoende zou krijgen.

Op 26 oktober heeft TV Rijnmond met radio en TV-opname ruim aandacht besteed aan de situatie en ook, weliswaar bewerkt, foto’s van de vandalen opgenomen in hun berichtgeving.
Uiteraard hopen we dat de daders zich vrijwillig komen melden zodat we een gesprek met hen kunnen aangaan om achter de beweegredenen te komen, hopelijk ook om hen te vertellen hoeveel tijd onze vrijwilligers in deze bunkers steken en met welke doelstelling.
Wij wachten af.

Vernielingen aan metselwerk 428