409V

Kuvertype 409
Funkstelle Vemittling Bunker

U bevindt zich voor de Küver 409, Funkstelle-Vermittlung-Bunker, een radio- en telefoon-verbindingsbunker.
Deze bunker was verdeeld in een Funkraum en een Vermittlungsraum. In de eerst genoemde ruimte stond radiocommunicatieapparatuur ten behoeve van radioverkeer over land. De tweede ruimte was voor telefonie en telex.
Deze stond in verbinding met andere bunkers, maar ook met mortierputten en veldtelefoon.
Alle telefoniehoofdkabels mondden uit bij deze 409.

Vanuit deze bunker lag er ook een verbindingskabel naar de Schaltstelle V5 (Voorne 5) en naar Widerstandnest 104 H Heesterhof
Nadat de L487 ( de Biber) gereed was gekomen in 1943 verloor deze bunker zijn oorspronkelijke functie.

Nummer in de stelling EL15
Muren van 1.22 m en dak van 1 meter
Aantal in de stelling: 1.

Deze bunker was dus onderdeel van de Stelling Biber (Stp XXII HL), een Duitse radarcommandostelling uit WOII. Deze uit 97 bouwwerken bestaande stelling speelde een belangrijke rol in de luchtverdediging van de Duitsers, gebruikt om de geallieerde vliegtuigen ( voornamelijk bommenwerpers) die onderweg waren naar Duitsland, met behulp van radarapparatuur te onderscheppen.

De Biberstelling was gepositioneerd in de Atlantikwall, een verdedigingslinie die liep vanaf het puntje van Noorwegen tot aan de zgn. Vichylijn in Frankrijk (net boven de Pyreneeën). Deze Atlantikwall was door de Duitsers ontworpen als verdedigingslinie tegen een geallieerde invasie vanaf zee.

De Stelling Biber is na de oorlog behouden gebleven, behoudens enkele bunkers die direct aan de kust vanwege de Deltawerken zijn verwijderd. Dankzij het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Biberbunker Oostvoorne is de Stelling nog te bezichtigen, mede door de natuur ecologische waarde, maar ook vanwege de culturele waarde. Merendeel van de bunkers worden ‘bewoond’ door vleermuizen, die hier overwinteren, een functie die heel belangrijk is en dus niet verstoord mag worden. Het Zuid-Hollands Landschap ziet hier streng op toe.

De Stichting Biberbunker Oostvoorne houdt e.e.a mede in stand middels een 3½ uur durende rondleiding in de unieke radarbunker Biber, ook hier in deze stelling aanwezig. Maar ook een separate Duin- Bunkertour maakt deel uit van het rondleidingenpakket van de Stichting.
Voor interesse of het volgen van een rondleiding kijk op onze website
www.biberbunker.nl
   .