De jaren van de BB (Bescherming Bevolking)

———————————————————————————————————————-
@foto: www.töcksforsarkivet.se
———————————————————————————————————————-

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is de functie van de bunker veranderd. Vanaf 1959 kreeg deze de functie van coördinatiecentrum voor de BB (voor filmbeelden verwijzen we naar een uitzending van de NPO “andere tijden”).

De BB (Bescherming Bevolking) hield het volgende in:

In de jaren ’50 tot en met ’80 van de vorige eeuw werd de westerse wereld weer geconfronteerd met een oorlogsdreiging. Omdat het (gelukkig) nooit werkelijk tot een gewapend conflict in Europa gekomen is, wordt deze dreiging ook wel de Koude Oorlog genoemd. Door de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog wist men dat het belangrijk was om naast een militaire- ook een burgerverdediging te hebben. De luchtaanvallen en beschietingen op de steden hadden laten zien dat ook de burgers zich moesten kunnen beschermen en in tijden van nood hulp nodig hadden. Later kwamen daar nog de ervaring van de grote watersnoodramp van 1953 en de dreiging van atoomwapens bij.

In 1952 werd mede hiervoor de organisatie Bescherming Bevolking (BB) opgericht, die aanvankelijk vooral vrijwilligers probeerde te werven, maar later werd aangevuld met militairen en buitengewoon dienstplichtigen. De BB zette een hele organisatie op om het maatschappelijk leven onder oorlogs- of rampomstandigheden zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan, maar ook om mensen te redden en verzorgen en branden te blussen. In het midden van de tachtiger jaren (1985 en 1 juli 1986 bij wet) werd de BB opgeheven en werden haar taken overgedragen aan de brandweer en het Rode Kruis. Inmiddels is de Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking begonnen met het verzamelen en bewaren van het erfgoed van de BB. Ook in deze bunker is van deze periode nog het e.e.a. te bezichtigen. In de rondleiding wordt hieraan aandacht besteed.

Eind 1959 wilde de BB al gebruik maken van de bunker echter de toenmalige en huidige eigenaar, het ZHL, zag weinig hierin, de bunker is gelegen in een beschermd natuurgebied en oefeningen of iets dergelijks zag men somber in. De toenmalige adjunct-directeur dhr Kipp heeft het BB kringhoofd dhr Tuinstra aan de hand van de bunkerkaarten diverse alternatieven aangeboden echter deze laatste bleef standvastig, alleen de Bertha (‘de Biberbunker’) voldoet aan de gestelde eisen. Uiteindelijk kreeg de BB in 1961 zijn zin en in juli 1962 werd een septic tank en bekabeling aangebracht om de bunker functioneel te maken. Het volledig bedrijfsklaar maken kende een kostenplaatje van fl 300.000,-