Begin 2023 werd onze Stichting benaderd door medewerkers van het donatiefonds Deltaport.
Het DeltaPORT Donatiefonds is het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven. Met dit fonds onderstreept het havenbedrijfsleven samen met het Havenbedrijf Rotterdam haar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. De Stichting Biberbunker [StB] is natuurlijk verheugd dat wij in aanmerking kunnen komen voor een ondersteuning vanuit dit fonds.

Projectuitwerking

Het project dat DeltaPORT ondersteund, de uitwerking van de oorspronkelijke Seeburgtisch en de invulling van een modelmaquette in onze 424 bunker, is inmiddels opgestart met de toezegging van  DeltaPORT dat de donatie aanvraag bestuurlijk is geaccepteerd.
De Modelbouwers zijn dit jaar hard doorgestart met hun werkzaamheden, 

Modelbouw

Iedere donderdagavond, maar ook op andere tijdstippen, thuis of op locatie, zijn de modelbouwers hard bezig met de realisatie van de clusters uit de stelling. Doelstelling is om visueel ons vertel als gidsen nog beter te kunnen vertellen en aan de hand van deze modellen in het echt ook de locaties te gaan bezoeken.

Planning

Om de projectmatige manier van werken goed te kunnen volgen is een projectplanning noodzakelijk.


De maquette bestaat uit meerdere onderdelen die de Stelling Biber in 1940/1945 kende.
Drie van de meest markante punten van de stelling worden in schaal 1:32 uitgebeeld in verschillende diorama’s. Deze zijn bepaald aan de hand van de herkenbaarheid van de Luftwaffestelling. Het diorama 1 is inmiddels volop in beweging en zal naar verwachting eind 2023 afgerond kunnen worden. Daarmee geven we een beeld van de Noord-West hoek van de stelling, de lokatie van de bunkers en radar zoals hiernaast staan vermeld.

Diorama 2 zal , gelijktijdig optrekkend met een nadere uitwerking van diorama 3 nagenoeg het jaar 2024 in beslag nemen. Doelstelling blijft om alle diorama’s eind 2024 te kunnen afronden.

Inmiddels is de stand van zaken (we schrijven december 2023): 

  1. Van de eerste module is het landschap klaar om verder afgewerkt te worden met begroeiing, ook heeft deze module nu verlichting. aan de afwerking wordt hard gewerkt.
  2. Van de tweede module krijgt het landschap nu ook vorm om verder afgewerkt te worden.
    In de vloer zal de elektrische voeding nog enige aanpassing krijgen, zodat alles goed kan draaien. 
  3. De derde module zal een wandopstelling worden, met daarin de ontwikkeling van de Duitse radar, zoals deze gestaan heeft in Biber stelling tijdens de tweede wereldoorlog

De Seeburgtisch

Oktober 2023- tussenstand

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de werkelijke lay-out van de Tisch, voor de schermen, visueel in de 424 bunker is de modelbouw hard bezig om hun aangegeven planning te realiseren en de eerste cluster op te leveren (zie planning boven). De vrijwilligers zijn drukdoende om de subsidie van Deltaport toegezegd volledig waar te maken.

Seeburgtisch

De Seeburgtisch is inmiddels opgestart. De werkgroep onderzoek is druk doende om informatie te vergaren over de exacte werking van deze tafel.
Op zichzelf is dit een vrij lastige opgave, daarnaast moeten we de tafel uiteindelijk maken conform het historische concept wat de Duitsers gebruikten.
Een mooi opgaaf voor vrijwilligers.