Subsidie DeltaPORT

Begin 2023 werd onze Stichting benaderd door medewerkers van het donatiefonds Deltaport.
Het DeltaPORT Donatiefonds is het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven. Met dit fonds onderstreept het havenbedrijfsleven samen met het Havenbedrijf Rotterdam haar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. De Stichting Biberbunker [StB] is natuurlijk verheugd dat wij in aanmerking kunnen komen voor een ondersteuning vanuit dit fonds.

Projectuitwerking

Het project dat DeltaPORT ondersteund, de uitwerking van de oorspronkelijke Seeburgtisch en de invulling van een modelmaquette in onze 424 bunker, is inmiddels opgestart met de toezegging van  DeltaPORT dat de donatie aanvraag bestuurlijk is geaccepteerd.
De Modelbouwers zijn dit jaar hard doorgestart met hun werkzaamheden, 

Modelbouw

Iedere donderdagavond, maar ook op andere tijdstippen, thuis of op lokatie, zijn de modelbouwers hard bezig met de realisatie van de clusters uit de stelling. Doelstelling is om visueel ons vertel als gidsen nog beter te kunnen vertellen en aan de hand van deze modellen in het echt ook de lokaties te gaan bezoeken.

Seeburgtisch

De Seeburgtisch is inmiddels opgestart. De werkgroep onderzoek is druk doende om informatie te vergaren over de exacte werking van deze tafel.
Op zichzelf is dit een vrij lastige opgave, daarnaast moeten we de tafel uiteindelijk maken conform het historische concept wat de Duitsers gebruikten.
Een mooi opgaaf voor vrijwilligers.