za. dec 9th, 2023

Sinds 2014 is de Stichting Biberbunker [StB] betrokken bij de erfgoedlijn Atlantikwall.
Samen met de provincie Zuid-Holland en vele andere partners voert Erfgoedhuis het cultuurhistorische programma Erfgoedlijnen uit. Dit zijn zeven geografische clusters die cultuurhistorisch rijk, interessant en beleefbaar zijn.

Subsidiemogelijkheden

Voor de de erfgoedlijnen, in ons geval de erfgoedlijn Atlantikwall, zijn er diverse subsidiemogelijkheden.
Voor het jaar 2023 en 2024 heeft de StB een subsidie van € 80.000,- aangevraagd om de eerste (onafhankelijke) fase van het ontvangstterrein te verbeteren. Deze subsidie is verleend in het maatregelenpakket van de Provincie en inmiddels met 80% gehonoreerd.
Dit betekent dat de werkzaamheden, vallende onder de subsidieaanvraag, nu volledig van start kunnen gaan (inmiddels lopen de ecologische onderzoeken  en aanvragen vanwege de Natura2000 omgeving al). Gezamenlijk met het Zuid-Hollandslandschap [ZHL].

De voortgang geven we hieronder aan.

Bureauwerk

De eerste maanden wordt er achter de schermen door de StB en ZHL hard gewerkt aan de papieren afhandeling van de benodigde activiteiten. Het ZHL is bezig met hun natuurverbetering, een noodzaak en met de door het rijk vastgestelde eisen (de stikstofproblematiek  en de Natura2000 voorwaarden) wordt dit zorgvuldig aangepakt.
De projectwerkzaamheden van de StB passen daar naadloos in omdat de grondsoort die vrijkomt, alsmede het uitdunnen van begroeiing bijdraagt aan de doelstellingen van natuur (beheer en behoud). Onderzoeken, overleggen, aanvragen bij gemeente, omgevingsdienst etc lopen.
Inmiddels (medio oktober 2023) zijn de benodigde vergunningen gerealiseerd, die laatste toestemming vanuit de gemeente is formeel medegedeeld, we wachten nog op de officiële afgifte.

Buitenwerk

Inmiddels wordt buiten door vele vrijwilligers gewerkt aan onze eigen projecten (het vrijmaken van de 433 bunker alsmede het creëren van opslagmogelijkheden). Dit volledig uitgevoerde handmatige werk kan alleen gebeuren met de inzet van de vele oude en nieuwe vrijwilligers die enthousiast hun schop hebben opgepakt.
In wk 45 van 2023 gaan we aan de eerste fase van het grondwerk starten, de omgeving rondom de 433, noodzakelijk om de afrastering om ons nieuwe terrein op de juiste plaats te kunnen zetten. De fa Groeneveld (Rockanje) gaat zich hiermee bezig houden. 

Hieronder volgen wat foto’s die deze werkzaamheden aangeven: