Sinds 2014 is de Stichting Biberbunker [StB] betrokken bij de erfgoedlijn Atlantikwall.
Samen met de provincie Zuid-Holland en vele andere partners voert Erfgoedhuis het cultuurhistorische programma Erfgoedlijnen uit. Dit zijn zeven geografische clusters die cultuurhistorisch rijk, interessant en beleefbaar zijn.

Subsidiemogelijkheden

Voor de de erfgoedlijnen, in ons geval de erfgoedlijn Atlantikwall, zijn er diverse subsidiemogelijkheden.
Voor het jaar 2023 en 2024 heeft de StB een subsidie van € 80.000,- aangevraagd om de eerste (onafhankelijke) fase van het ontvangstterrein te verbeteren. Deze subsidie is verleend in het maatregelenpakket van de Provincie en inmiddels met 80% gehonoreerd. Inmiddels, omdat we in september 2024 willen starten met het project is het laatste restant ook aangevraagd.
Dit betekent dat de werkzaamheden, vallende onder deze subsidieaanvraag, nu volledig van start kunnen gaan (inmiddels lopen de ecologische onderzoeken  en aanvragen vanwege de Natura2000 omgeving al). Gezamenlijk met het Zuid-Hollandslandschap [ZHL]. Maar er is meer …
omdat we uiteraard niet stil hebben gezeten hebben we samen met het ZHL en ecoloog Hans Lucas doorgepakt voor aanvullende financiën en inmiddels met een goede constructie medewerking gekregen via het Havenomgevingsfonds van het Havenbedrijf Rotterdam [HbR]. Ook deze waren enthousiast over het project en stellen een bedrag van € 100.000,- euro ter beschikking.

Hoever staan we:

 

Bureauwerk

Omdat het project inmiddels een bepaalde grootte heeft gekregen zijn we een aanbestedingsproces ingegaan waarin het ZHL de leadende rol heeft en de aanbesteding in gang gaat zette. Nodige documenten, werkwijze, wijze van aanbesteding, ramingen, veldwerkinstructies etc, etc worden nu gezamenlijk gerealiseerd,
De basis is ons gebruikte / en te gebruiken bidboek .

Met vooropgestelde EMVI criteria worden door het ZHL 3 aannemers geselecteerd die uitgenodigd gaan worden om een aanbod te doen.

Buitenwerk

Inmiddels wordt buiten door vele vrijwilligers gewerkt aan onze eigen projecten (het vrijmaken van de 433 bunker alsmede het creëren van opslagmogelijkheden). Dit volledig uitgevoerde handmatige werk kan alleen gebeuren met de inzet van de vele oude en nieuwe vrijwilligers die enthousiast hun schop hebben opgepakt.
In wk 45 van 2023 is de eerste fase van het grondwerk uitgevoerd, de omgeving rondom de 433, noodzakelijk om de afrastering om ons nieuwe terrein op de juiste plaats te kunnen zetten. De fa Groeneveld (Rockanje) heeft dit uitgevoerd. 

In september willen we starten met de grote aanpak, een unieke samenwerking tussen ZHL en StB (lees natuur en historie) zal dan zijn beslag krijgen