DE STICHTING
Sinds 14 januari 2013 zijn wij een stichting, genaamd “de Stichting Biberbunker Oostvoorne”.

Jaarlijks draagt de Stichting zorg voor rondleidingen in de Biberbunker en de Stelling, gezamenlijk vormend de radarstelling Biber. Deze Stelling ligt in de duinen van Oostvoorne en bestond uit een groot aantal bouwwerken en bunkers. Deze laatste zijn allen nog aanwezig.

Sinds 2016 is er een actief beleid gevormd om meerdere bunkers begaanbaar te krijgen, dit mede dankzij subsidies van de Provincie Zuid-Holland, waarvoor wij hen enorm erkentelijk zijn. Met subsidie van deze partij maar ook van andere partijen kunnen we onze projecten draaiende houden en ons steeds verder uitbreiden.

Voor meer informatie over onze subsidieprojecten 


Sterker nog, omdat we een geheel belangeloze organisatie zijn, die steunt op de hulp van diverse vrijwilligers, is ondersteuning in welke vorm dan ook (financieel, materieel), noodzakelijk.

Door het openmaken van deze bunkers en de samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap kunnen we ook rondleidingen (Duin / Bunkertour) door de Stelling Biber verzorgen.

Vanzelfsprekend zijn externe betrokkenen, sponsors en “vrienden” een belangrijke factor en onmisbaar in het slagen van deze onderneming.
Voor sponsors en “vrienden” is het van belang te weten dat we een ANBI gerelateerde Stichting zijn. Ook daar kunt u als sponsor voordeel bij hebben.

Voor meer informatie over sponsoring

 

Voor meer informatie over onze ANBI status

 
Onze contactgegevens staan op deze website vermeld, daarnaast kunt u ook een kijkje nemen op onze Facebook-pagina.
Maar uiteraard zien we u ook graag als vriend van onze stichting.

Voor meer informatie over vriend van onze stichting