DE JAREN 43-45

————————————————————————————————————————————–

@ tekst vrij met de informatie  uit het boek “ RADARSTELING BIBER , kustverdediging op Voorne 1940-1945″ van Jeroen Rijpsma

————————————————————————————————————————————-

In de rumoerige jaren van de tweede wereldoorlog begint na 1941 een kentering te komen. Duitsland begaat een enorme fout door de aanval op Rusland in te zetten en daarmee het westelijke front richting Engeland af te zwakken.
De aanvallen door de geallieerden worden heviger, grote bombardementen op Duitse steden maken het duidelijk dat de luchtverdediging noodzakelijk is en verbeterd dient te worden.

De ontwikkeling in technologie in Duistland (radar) was al ingezet in de vroeg jaren 30 als voorbereiding op militair treffen in Europa en bleek nu nog meer dan ooit noodzakelijk..
Naast het gebruik van de technologie was ook onderkomen nodig voor hen die deze technologie moesten gaan bedienen en verwerken, de bunkers werden hiervoor gebouwd dan wel beschikbaar gesteld. De systemen werden geavanceerder en met de intrede van het Himmelbett-systeem werden m.n. de radarstellingen aan de kust belangrijk. Zo ook in Nederland waar 3 bijzondere stellingen werden gebouwd, één ervan de Biber in Oostvoorne.

De Biberstelling kwam tot leven. Het beoogde bunkercomplex, in aanvang met bunkers opgezet als onderdeel van de Atlantikwall , werd toegewezen aan de Luftwaffe en de centrale commandabunker (de Bertha of Biberbunker) werd in een ijltempo in de wintermaanden 42-43 afgerond.

Na de bouw van de Y-stations in het voorjaar van 1943 werd de Biberstelling als voltooid beschouwd, de verdere bouwactiviteiten werden stilgelegd. In de zomer werden nog wat organisatorische aanpassingen gedaan en daar bleef het bij. Op 20 mei 1943 werd de Luftnachrichten  Abteilung 51 opgenomen binnen het Luftnachrichten Regiment 211. In Gilze Rijen werd voor het eerst gesproken over de Biberstelling.

Voor verdere informatie omtrent het reilen en zeilen van de Stelling Biber in WOII verwijzen we u naar onze rondleidingen.

Na de Tweede wereldoorlog is de Bertha bunker, evenals een groot aantal andere bunkers in de stelling gespaard gebleven van sloop.