Locatie1:
Haus naar Buiten

Huis naar Buiten, een voormalige kinderkolonie, werd door de Duitsers al snel ingenomen en simpelweg omgedoopt in Haus naar Buiten.

De Duitsers hebben het gebouw volledig in tact gehouden met een kleine aanpassing: een aanbouw die als keuken zou gaan fungeren, een aanbouw die nog steeds aanwezig is en voorzien was van zware muren en dak.
Na de oorlog wilde men dit deze aanbouw wel slopen echter de kosten die hiermee gemoeid hiervoor nodig waren, waren niet voorhanden.
De barakken tussen het Haus Agatha en Haus naar Buiten werden uiteindelijk wel omgebouwd tot lighal.
Agatha Huis is inmiddels in gebruik voor geestelijk minder beperkte mensen, het huis naar Buiten heeft een lange tijd dienst gedaan als “Herstellingsoord”

Haus naar Buiten was dus onderdeel van de Stelling Biber (Stp XXII HL), een Duitse radarcommandostelling uit WOII. Deze uit 97 bouwwerken bestaande stelling speelde een belangrijke rol in de luchtverdediging van de Duitsers, gebruikt om de geallieerde vliegtuigen ( voornamelijk bommenwerpers) die onderweg waren naar Duitsland, met behulp van radarapparatuur te onderscheppen.

De Biberstelling was gepositioneerd in de Atlantikwall, een verdedigingslinie die liep vanaf het puntje van Noorwegen tot aan de zgn. Vichylijn in Frankrijk (net boven de Pyreneeën). Deze Atlantikwall was door de Duitsers ontworpen als verdedigingslinie tegen een geallieerde invasie vanaf zee.

De Stelling Biber is na de oorlog behouden gebleven, behoudens enkele bunkers die direct aan de kust vanwege de Deltawerken zijn verwijderd. Dankzij het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Biberbunker Oostvoorne is de Stelling nog te bezichtigen, mede door de natuur ecologische waarde, maar ook vanwege de culturele waarde. Merendeel van de bunkers worden ‘bewoond’ door vleermuizen, die hier overwinteren, een functie die heel belangrijk is en dus niet verstoord mag worden. Het Zuid-Hollands Landschap ziet hier streng op toe.

De Stichting Biberbunker Oostvoorne houdt e.e.a mede in stand middels een 3½ uur durende rondleiding in de unieke radarbunker Biber, ook hier in deze stelling aanwezig. Maar ook een separate Duin- Bunkertour maakt deel uit van het rondleidingenpakket van de Stichting.
Voor interesse of het volgen van een rondleiding kijk op onze website
www.biberbunker.nl   .