Kuvertype 428
12-Mann- Bunker

U bevindt zich voor de Küver 428, Unterkunftsbunker (12Mann), Funkstelle mit Unterkunftsbunker (EL36) .

Dit was een 12-mans manschappenonderkomen.
De binnenmaat van deze bunker is overeenkomstig een standaard Küver 428 type, het dag- en nachtverblijf was van een ander ontwerptype.
Van dit type waren er maar liefst 14 in de stelling.
Volgens voorschrift diende dit soort type bunkers (evenals de 429 en 430) met 1 meter dikke muren gebouwd te worden, mede omdat deze heel herkenbaar waren vanaf zee, waarmee bedoeld werd dat ze een gemakkelijk doelwit waren en dus niet te kwetsbaar diende te zijn. .

Nummer in de stelling EL3, 4, 5 e.v.
Muren van 1.22 m en dak van 1 meter nachtverblijf
Muren van 34 cm metselwerk dagverblijf
Aantal in de stelling: 14

Deze bunker was dus onderdeel van de Stelling Biber (Stp XXII HL), een Duitse radarcommandostelling uit WOII. Deze uit 97 bouwwerken bestaande stelling speelde een belangrijke rol in de luchtverdediging van de Duitsers, gebruikt om de geallieerde vliegtuigen ( voornamelijk bommenwerpers) die onderweg waren naar Duitsland, met behulp van radarapparatuur te onderscheppen.

De Biberstelling was gepositioneerd in de Atlantikwall, een verdedigingslinie die liep vanaf het puntje van Noorwegen tot aan de zgn. Vichylijn in Frankrijk (net boven de Pyreneeën). Deze Atlantikwall was door de Duitsers ontworpen als verdedigingslinie tegen een geallieerde invasie vanaf zee.

De Stelling Biber is na de oorlog behouden gebleven, behoudens enkele bunkers die direct aan de kust vanwege de Deltawerken zijn verwijderd. Dankzij het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Biberbunker Oostvoorne is de Stelling nog te bezichtigen, mede door de natuur ecologische waarde, maar ook vanwege de culturele waarde. Merendeel van de bunkers worden ‘bewoond’ door vleermuizen, die hier overwinteren, een functie die heel belangrijk is en dus niet verstoord mag worden. Het Zuid-Hollands Landschap ziet hier streng op toe.

De Stichting Biberbunker Oostvoorne houdt e.e.a mede in stand middels een 3½ uur durende rondleiding in de unieke radarbunker Biber, ook hier in deze stelling aanwezig. Maar ook een separate Duin- Bunkertour maakt deel uit van het rondleidingenpakket van de Stichting.
Voor interesse of het volgen van een rondleiding kijk op onze website
www.biberbunker.nl   .