Fotoimpressie 7 januari

Op 7 januari was ons eerste evenement in de wintermaanden. Aan een kleine 230 bezoekers vertelden we hoe het leven was in de bunkers, en specifiek: hoe vierden de soldaten nu eigenlijk kerst?
Om dit visueel mogelijk te maken zijn re-enactors bereid gevonden om dit uit te beelden en de verhalen van de verschillende ruimten te vertellen.

In de 424 bunker, voor de Biber, had de afdeling modelbouw diverse modellen ten toon gesteld die in ontwikkeling zijn en onze stelling straks gaan ondersteunen als verhaal. Lange arbeid maar meer als de moeite waard. Toelichting op hetgeen men kon zien werd vakkundig gegeven.

Hieronder ziet u een impressie van deze dag waar men uiteraard de nodige winterse kost kon nuttigen.
Alle vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt werden na afloop door de voorzitter nogmaals bedankt en , uiteraard, ook de anderen (externen die e.e.a. hadden mogelijk gemaakt) zoals de re-eanactors werden enorm bedankt.

Dat het een succes was moge duidelijk zijn, de inschrijvingen voor ons volgende evenement  (6 en 7 mei, kijk op de rondleidingen) zijn alweer  begonnen. Ook dan zullen de reanactors weer hun bijdrage leveren.
Voor meer informatie: