WERK

JAARLIJKSE SCHOONMAAKDAG

Ieder jaar moet er voor aanvang van het rondleidingseizoen weer schoon schip gemaakt worden. Uiteraard hebben we daar veel ondersteuning voor nodig en mede dankzij onze vele nieuwe en enthousiaste vrijwilligers is deze dag wederom prima geslaagd.
Uiteindelijk afgesloten met een rondje duinen, voor de duintoer info.

WERK AAN DE OMHEINING

Vele uren vrijwilligerswerk worden er gestoken in en aan ons complex.
De werkzaamheden aan het hekwerk zijn in volle gang en inmiddels nagenoeg gereed. Zo’n kleine 170 meter hekwerk is om- of gezet en vele vrijwilligers hebben weer hun spaarzame tijd ingezet om dit te realiseren. Zie voor een impressie hieronder.

WERK AAN DE BUNKERS

Uiteraard wordt er ook gewerkt aan onderhoud en beheer van andere bunkers. Werk aan de 424 staat hieronder, maar uiteraard zijn er nog andere klussen te doen. Hiernaast een kleine impressie van deze noeste arbeid .

WERK IN DE 424 BUNKER

Werk aan de 424 is een grote klus. Op een vrijdagavond is begonnen door een hele kleine groep met de verblijfsruimte, uitgebreid met de werkruimte. Doelstelling om het verhaal nog uitgebreider te kunnen vertellen de bezoekers meer mee te kunnen nemen in het verhaal.
M.n. die van de 424 die zijn voornaamste functie had voor 1943

MODELBOUW

Modelbouw is iets voor de echt geduldigen. De miniatuurwereld van het bunkerleven terugbrengen. Onze maquette krijgen straks nieuwe levens in 1:35 modellen, maar ook die moeten weer gevuld worden. Waarmee ? Soldaten, bunkerkachels, wapenrekken, slaapmeubilair en al wat maar meer zij. Het soldatenleven wordt gerealiseerd.