424Seeburgbunker

Kuvertype 424 Seeburg-Bunker

Auswertungsbunker

Deze bunker, ook wel aangeduid als Seeburg-Auswerte-Bunker in Verstärkt Splittsichere Ausführung, was het aanvankelijke hart van de radarstelling. De voorloper van de “Biberbunker” .

De radar en FluWa (FluzeugWache) gegevens uit de 409 (de bunker aan de andere kant van het pad) werden hier uitgewerkt.
Dit heette de “Auswertung“.
Midden in de bunker stonden 2 verticale schermen opgesteld met overzichtskaarten van het gebied. Op één van deze kaarten kwamen de Freya-radargegevens. Op de andere kaart werden de Klein-Fluko gegevens verzameld, gegevens uit FluWa-posten.

Op een lager gelegen plateau stond de Auswertetisch, een plottafel met een horizontale glasplaat. De gegevens van de Wurzburg-Blau radars werden op deze kaart verwerkt.
Middels de 2 verticale schermen en deze plottafel kon de Jagdleitoffizier de luchtgevechten bepalen coördineren.

In de stelling was slechts 1 bunker van dit type aanwezig
Nummer EL 13 (op de latei boven de deur nog zichtbaar)
Bedrijfsruimte: Muren van 1.22 dik (1 meter beton en 22 cm steen) en een dak van 1 meter
Verblijfsruimte: Muren 34 cm en dak 50 cm

Deze bunker was dus onderdeel van de Stelling Biber (Stp XXII HL), een Duitse radarcommandostelling uit WOII. Deze uit 97 bouwwerken bestaande stelling speelde een belangrijke rol in de luchtverdediging van de Duitsers, gebruikt om de geallieerde vliegtuigen ( voornamelijk bommenwerpers) die onderweg waren naar Duitsland, met behulp van radarapparatuur te onderscheppen.

De Biberstelling was gepositioneerd in de Atlantikwall, een verdedigingslinie die liep vanaf het puntje van Noorwegen tot aan de zgn. Vichylijn in Frankrijk (net boven de Pyreneeën). Deze Atlantikwall was door de Duitsers ontworpen als verdedigingslinie tegen een geallieerde invasie vanaf zee.

De Stelling Biber is na de oorlog behouden gebleven, behoudens enkele bunkers die direct aan de kust vanwege de Deltawerken zijn verwijderd. Dankzij het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Biberbunker Oostvoorne is de Stelling nog te bezichtigen, mede door de natuur ecologische waarde, maar ook vanwege de culturele waarde. Merendeel van de bunkers worden ‘bewoond’ door vleermuizen, die hier overwinteren, een functie die heel belangrijk is en dus niet verstoord mag worden. Het Zuid-Hollands Landschap ziet hier streng op toe.

De Stichting Biberbunker Oostvoorne houdt e.e.a mede in stand middels een 3½ uur durende rondleiding in de unieke radarbunker Biber, ook hier in deze stelling aanwezig. Maar ook een separate Duin- Bunkertour maakt deel uit van het rondleidingenpakket van de Stichting.
Voor interesse of het volgen van een rondleiding kijk op onze website
www.biberbunker.nl
   .