ANBI/Sponsoren

Extra aftrek bij culturele ANBI

Voor donateurs van culturele  ­ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. ­Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift ­aftrekken in de aangifte ­vennootschapsbelasting.
Map van der Wilden, Centraal Bureau Fondsenwerving.

Voorwaarden
Het gaat om een periodieke schenking als:

 • De schenking wordt gedaan aan een ANBI.
 • U de schenking hebt laten vastleggen.
 • U regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar de organisatie.
 • Deze bedragen steeds ­(ongeveer) even hoog zijn.
 • U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar de organisatie.
 • De organisatie u geen tegenprestatie levert voor de ­schenking. De periodieke schenking stopt uiteraard bij uw overlijden en u kunt ook in de akte opnemen dat u geen schenking meer geeft als uw inkomen daalt, ­bijvoorbeeld omdat u werkloos of ­arbeidsongeschikt wordt. Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden .
RSIN / fiscaalnummer  8523 91 183
 Beleidsplan  Ons beleidsplan kunt u vinden onderaan de pagina bij documenten.
 Beloningsbeleid  De Stichting kent geen beloningsbeleid en werkt volledig met vrijwilligers.
 Contactgegevens  P.a. Hoektoren 1
 3233RN Oostvoorne
 Doelstelling  Missie en doelstelling staan in het beleidsplan
 Bestuurssamenstelling  Voorzitter:               C. Geluk
 Secretaris:               B. Zuidgeest
 Penningmeester:      B. Gouman
 Algemene zaken:     “vacant”
 Public Relations:      C. van Bennekom
 Financiële verantwoording  Staat vertaald in de jaarverslagen van de stichting en zijn op aanvraag  opvraagbaar middels de aangegeven   contactpersoon.
 Verslag van uitgeoefende activiteiten  Diversen

Verder ziet u hieronder diverse mogelijkheden die de bunker is aangegaan in de vormen van sponsoring/ relaties, die mogelijk interessant kunnen zijn.
Zie : https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
Ook het laatste jaaroverzicht is voor u als sponsor beschikbaar.

Hierbij valt te denken aan:

 • een geldelijke bijdrage (zie hiervoor ook ons presentatiemateriaal);
 • sponsoring in vorm van materiaal/ materieel;
 • sponsoring van uniforms of ander expositiemateriaal in de bunker ;Aanmelden
  als particulier u aan te melden als ‘vriend’ van de bunker

Documenten van de Stichting

Jaarverslagen ( laatste jaar

Indien u geïnteresseerd bent in de verslagen van voorgaande jaren dan kunt u deze opvrgaen via:
info@biberbunker.nl  onder verwijzing van “jaarverslag 20xx “