zo. feb 25th, 2024

Widerstandsnest 105h

Het bataljonshoofdkwartier op het eiland

Begin 2023 kwam de Stichting Biberbunker [StB] in contact met dhr van Buren, de nieuwe eigenaar van het perceel Windgatseweg 1B. Dhr. van Buren gaf aan wat zijn plannen zijn met het perceel waarbij het mogelijkheden zag om de aanwezige bunkers, ooit behorende tot het hoofdkwartier van de eilandbewaking (onder leiding van Insell kommandant Ernst Schermuly) en onderkomen van het 826st Wolga Tataren bataljon, te handhaven. Voor de StB een moment om gezamenlijk met hem na te gaan denken “maar hoe dan”.
Uiteraard dit alles met alle commotie in ons achterhoofd over de sloop van van de bunkers op perceel 1A (2019), waarbij bunkerorganisaties alsmede historici zich kritisch uitten over de toenmalig toegestane sloop (reeds aangevraagd in 2009).

Omdat de gemeente geen gronden had (‘geen monument’) en alles zich op particulier terrein bevond moest destijds een omgevingsvergunning afgegeven worden.

De overeenkomst

Uiteraard was de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, de StB en de dhr van Buren in ons geval een andere mening toegedaan over de nog resterende bunkers. De algemene tendens: “zorg voor behoud en functioneel gebruik van deze”!
Gezamenlijk is er een gebruiksovereenkomst met voorwaarden opgesteld in de wetenschap dat de StB beperkt in de vrijwilligers zit en er komende jaren rondom de Biber grote veranderingen zullen plaatsvinden die tijd en inzet verlangen van die en gene (lees vrijwilligers). Dit betekent uiteraard ook wat voor ‘stelling 105’ (even zo genoemd).
Desalniettemin denken we een goede overeenkomst opgesteld te hebben die bij kan dragen tot een nieuwe toeristische trekpleister op Voorne.

Hoe gaat de StB hier mee om ?

De StB gaat vanaf 2024  minimaal 2x per jaar (vooralsnog en sterk afhankelijk van de interesse) een rondleiding houden over het terrein en vertelt het verhaal van de bunkers en de aanwezig Wolga Tataren die dit terrein bemanden. Daarnaast al men toezien op de staat van het terrein, kleinschalig onderhoud om de rondleidingen te kunnen geven is gewenst. Met open dagen gaan we kijken of we met re-enactors het cachet van het terrein een leukere en (met name voor kinderen) meer visuele inkleuring kunnen geven.
Uiteraard kunt u deze rondleidingen volgen (zie onze reserveringsite) en houdt ook de lokale media in de gaten voor bijzondere evenementen op het terrein.