Widerstandsnest 105H- Windgatseweg

Widerstandsnest 105H

Het bataljonshoofdkwartier op Voorne-Putten

Begin 2023 kwam de Stichting Biberbunker [StB] in contact met dhr. van Buuren, de nieuwe eigenaar van het perceel Windgatseweg 1a. Dhr. van Buuren gaf aan wat zijn plannen zijn met het perceel waarbij hij mogelijkheden zag om de aanwezige bunkers een bijzondere bestemming te geven.

De bunkers op dit perceel behoren tot een groter complex dat in de oorlog het Bataljonshoofdkwartier van de Wehrmacht vormde. Als de geallieerden niet in Normandië maar op Voorne-Putten geland zouden zijn, zou dit het zenuwcentrum van de Duitse verdediging zijn geweest. Helaas is kort geleden het hart van dit hoofdkwartier gesloopt. De commandobunker moest, samen met enkele kleinere bouwwerken, plaatsmaken voor nieuwbouw. Op dit perceel zijn echter ook nog 8 unieke bouwwerken aanwezig die bewaard moeten blijven voor het nageslacht.

De overeenkomst

Dhr. Van Buuren en de gemeente, alsmede veel andere partijen zijn het er over eens dat er niet nog meer afgebroken moet worden. Dit alles leidde ertoe dat er tussen de StB en dhr. Van Buuren een overeenkomst is opgesteld die er toe heeft geleid dat alle bunkers aan de Windgatseweg 1a nu in beheer zijn van de StB. De stichting gaat de bunkers de komende jaren behoeden voor verder verval en openstellen voor bezoekers.

Hoe gaat de StB hier mee om ?

Het complex is na de oorlogsjaren in verval geraakt. Vlak na de bevrijding hebben er enkele gezinnen in de bunkers gewoond. Later vestigde een kippenboer zich op het terrein en in de laatste dertig jaar hebben er paarden rondgelopen. Enkele bunkers hadden in die situatie een functie, maar anderen lagen vergeten tussen het groen. Er moet veel gebeuren om het terrein open te kunnen stellen en de bunkers te behoeden voor verder verval. Alle steun van buitenaf is dus meer dan welkom. Wilt u financieel of op een andere manier bijdragen aan dit project?
Laat dit dan weten door een mail te sturen naar info@biberbunker.nl