Adcockbunker.htm

St L481 Adcockbunker

Unterstand für Adcock

U bevindt zich voor de zogeheten Adcockbunker. De Adcockbunker, ofwel “Unterstand für Adcock” was een bunker met muren van 3 meter beton (!) en een dak van 2 meter.
Ook hiervan was er slechts 1 in de stelling aanwezig . Deze bunker was voor het onderbrengen van radiopeilapparatuur. Verblijfsruimten waren hier niet, het was een pure werkbunker.
Men peilde hier de richting van een radiosignaal en was onderdeel van de LW-Adcock Peilanlage, vernoemd naar de Brit Adcock. Op 4 punten waren antennes bevestigd om bijv. radioverkeer uit vliegtuigen te onderscheppen. Van belang bij o.a. noodzakelijke landpogingen (verkeersleiding).
Soms werden dit soort bunkers ingezet om geallieerd luchtverkeer af te luisteren.
Voor de stelling een bijzondere bunker omdat deze niet direct een bijdrage leverde voor de uiteindelijke functie van de stelling: een luchtgevechtscommandostelling.

In deze stelling was er slechts 1 aanwezig.
Nummer in de stelling: EL77
St Bouwnummer 10104
Muren van 3 meter dik, dak 2 meter dik

Deze bunker was dus onderdeel van de Stelling Biber (Stp XXII HL), een Duitse radarcommandostelling uit WOII. Deze uit 97 bouwwerken bestaande stelling speelde een belangrijke rol in de luchtverdediging van de Duitsers, gebruikt om de geallieerde vliegtuigen ( voornamelijk bommenwerpers) die onderweg waren naar Duitsland, met behulp van radarapparatuur te onderscheppen.

De Biberstelling was gepositioneerd in de Atlantikwall, een verdedigingslinie die liep vanaf het puntje van Noorwegen tot aan de zgn. Vichylijn in Frankrijk (net boven de Pyreneeën). Deze Atlantikwall was door de Duitsers ontworpen als verdedigingslinie tegen een geallieerde invasie vanaf zee.

De Stelling Biber is na de oorlog behouden gebleven, behoudens enkele bunkers die direct aan de kust vanwege de Deltawerken zijn verwijderd. Dankzij het Zuid-Hollands Landschap en de Stichting Biberbunker Oostvoorne is de Stelling nog te bezichtigen, mede door de natuur ecologische waarde, maar ook vanwege de culturele waarde. Merendeel van de bunkers worden ‘bewoond’ door vleermuizen, die hier overwinteren, een functie die heel belangrijk is en dus niet verstoord mag worden. Het Zuid-Hollands Landschap ziet hier streng op toe.

De Stichting Biberbunker Oostvoorne houdt e.e.a mede in stand middels een 3½ uur durende rondleiding in de unieke radarbunker Biber, ook hier in deze stelling aanwezig. Maar ook een separate Duin- Bunkertour maakt deel uit van het rondleidingenpakket van de Stichting.
Voor interesse of het volgen van een rondleiding kijk op onze website
www.biberbunker.nl
   .